Erciyes Üniversitesi Kurum Dosya Planı

A-HİZMET BİRİMLERİ VE BU BİRİMLERCE VERİLEN HİZMETLER

I-Rektörlük idari birimleri

Genel Sekreterlik

- Bağlı Daire Başkanlıklarının koordinasyonu hizmetleri,
Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu Kararları'nın takibi hizmetleri,
Basın ve Halkla İlişkiler hizmetleri,
Rektörlük yazışma hizmetleri,
Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlemlerine ilişkin hizmetler,
Koruma, Güvenlik ve Sivil Savunma hizmetleri

1-Personel Daire Başkanlığı
-Üniversite personelinin atama, özlük, aylık, emeklilik, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi hizmetleri

2-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
-Öğrencilerin kayıt, kabul, ders durumları, mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi hizmetleri.

3-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
-Üniversitenin bütçe, yatırım, nakit, ödenek, ayniyat, ödeme, tahsil, temizlik, alım-satım ihaleleri, malzeme temini, basım işleri hizmetleri.

4-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
-Üniversitenin bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi ve bakımı hizmetleri.

5-Kütüphane ve Dökümantasyon daire Başkanlığı
-Üniversitenin kütüphane, yayın ve katalog hizmetleri.

6-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
-Üniversite öğrencileri ve personelinin sağlık, barınma, beslenme, spor, kültür ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hizmetleri.

7-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
-Üniversitenin bina ve tesislerinin projeleri, inşaat ve onarım ihale dosyalarının hazırlanması, inşaat ve onarım ihaleleri, inşaatların kontrolü ve teslim alınması, bakım ve onarımı, kalorifer,kazan dairesi, havalandırma, telefon santrali, asansör vb. bakım ve onarım hizmetleri.

8-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
-Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla yürüttüğü hizmetler.

9-Hukuk Müşavirliği
-Üniversitenin çalışanları, öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunma, üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak yapılmasında idareye yardımcı olma hizmetleri.

II-Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği
-Üniversite hastanesinin düzenli ve kaliteli sağlık hizmeti vermesi, kayıtlarının tutulması hizmetleri.

III-Fakülteler
-Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulları, Rektörlüğe bağlı merkezler ile Ortak ve Zorunlu Dersler Bölümleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler Üniversitemize ait web sayfasında verilmiştir.
Mevcut Fakültelerimiz şunlardır;
- Tıp Fakültesi
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
-Mühendislik Fakültesi
-İlahiyat Fakültesi
-Fen Edebiyat Fakültesi
-Güzel Sanatlar Fakültesi
-Mimarlık Fakültesi
-Veteriner Fakültesi
-Eğitim Fakültesi
-İletişim Fakültesi
-Diş Hekimliği Fakültesi
-Eczacılık Fakültesi
-Hukuk Fakültesi
-Ziraat Fakültesi

IV-Yüksekokullar
-Sivil Havacılık Yüksekokulu
-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
-Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu
-Yabancı Diller Yüksekokulu
-Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

V-Enstitüler
-Fen Bilimleri Enstitüsü
-Sosyal Bilimler Enstitüsü
-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü
-Güzel Sanatlar Enstitüsü

VI-Meslek Yüksekokulları
-Kayseri Meslek Yüksekokulu
-Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
-Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
-Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
-Develi Meslek Yüksekokulu

VII-Merkezler
-Kayseri Hafıza Merkezi (KAYHAM)
-Hidroklimatoloji Fiziksel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi
-Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi
-Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Çevre Korunması Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi
-Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi
-Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
-Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)
-Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER)

VIII-Ortak Zorunlu Dersler Bölümü
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
-Güzel Sanatlar Bölümü
-Türkçe Bölümü
-Yabancı Diller Bölümü
-Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

IX-Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
-Üniversitemizin Avrupa Birliği ile yurt dışındaki üniversiteler arasındaki ilişkileri düzenleyen hizmetler.

X-Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı
-Üniversitemiz araştırmacılarının projelerinin desteklenme hizmetleri.

B-TEMEL NİTELİKLİ KARARLAR

-Görev ve hizmet alanına giren konulardaki temel nitelikli karar ve işlemler, mal ve hizmet alımları, satımları, projeler ilgili birimlerimizde ve yıllık faaliyet raporları ise Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

C-GÖREV ALANI İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

-Görev ve hizmet alanımız ile ilgili kanun, tüzük, Bakanlar kurulu kararları ve yönetmelikler ile yönerge ve ilkeler 

KANUNLAR

1982 Anayasası'nın Yükseköğretim ile ilgili 130.-131. maddeleri 09.11.1982 tarih 17863 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 06.11.1981 tarih 17506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Yönetmelikler;

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
28 Mayıs 2003 tarih ve 25121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği 
12 Aralık 2002 tarih ve 24961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 
09 Temmuz 2002 tarih ve 24810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği 
01 Haziran 2001 tarih ve 24419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi Yönetmeliği 
06 Şubat 2003 tarih ve 25016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Erciyes Üniversitesi Yönergeler;

-Erciyes Üniversitesi Çift Anadal ve İkinci Lisans Programı ve Birimiçi Geçiş Yönergesi
10.01.2003 tarih ve 2003.001.001 sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi
10.01.2003 tarih ve 2003.001.002 sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol Yönergesi
24.01.2003 tarih ve 2003.003.016 sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulu Yönergesi
18.04.2003 tarih ve 2003.007.039 sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Reklam Amaçlı Kullanıma İlişkin Yönerge
17.10.2003 tarih ve 2003.022.092 sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi
07.11.2003 tarih ve 2003.024.098 sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
25.07.2002 tarih ve 2002.011.031 sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyon ve Yayın Yönergesi
09.08.2002 tarih ve 2002.012.032 sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi
13.09.2002 tarih ve 2002.013.039 sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
20.09.2002 tarih ve 2002.14.048 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi
20.09.2002 tarih ve 2002.14.049 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
04.10.2002 tarih ve 2002.15.055 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
04.10.2002 tarih ve 2002.15.058 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
04.10.2002 tarih ve 2002.15.059 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar SHM Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
11.10.2002 tarih ve 2002.16.062 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Yozgat Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
11.10.2002 tarih ve 2002.16.063 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
18.10.2002 tarih ve 2002.17.064 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
18.10.2002 tarih ve 2002.17.065 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Beden Eğit. ve Spor Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
18.10.2002 tarih ve 2002.17.066 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
25.10.2002 tarih ve 2002.18.072 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
25.10.2002 tarih ve 2002.18.074 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi İİBF Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
01.11.2002 tarih ve 2002.19.078 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
01.11.2002 tarih ve 2002.19.080 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
01.11.2002 tarih ve 2002.19.081 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
01.11.2002 tarih ve 2002.19.082 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
08.11.2002 tarih ve 2002.020.085 Sayılı Senato Kararı
-Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
08.11.2002 tarih ve 2002.020.086 Sayılı Senato Kararı

Erciyes Üniversitesi İlkeler;

-Erciyes Üniversitesi Birimlerine Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı İlkeleri 
19.12.2003 tarih ve 2003.026.101 Sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
-Erciyes Üniversitesi Eğitim-Öğretim Enstitüleri Tez Hazırlama ve Yazma Klavuzu
24.06.2002 tarih ve 2002.008.028 Sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
-Erciyes Üniversitesi Prof., Doç. ve Yrd. Doç. Kadrolarına Başvurma Yükseltme ve Atamalarda Dikkate Alınacak İlkeler ve Puanlama Tabloları 
12.07.2002 tarih ve 2002.010.030 Sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilmiştir

Erciyes Üniversitesi Esaslar;

-Erciyes Üniversitesi Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar 
16.05.2003 tarih ve 2003.011.048 Sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
-Erciyes Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Programdan Ders Almalarını Düzenleyen Esaslar 
29.11.2002 tarih ve 2002.022.095 Sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilmiştir.
-Erciyes Üniversitesi Bilim Etiği Normları, Etik Kurulu ve Çalışma Esasları 
02.05.2003 tarih ve 2003.009.041 Sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

D-Teşkilat yapısı, görevler, bütçe, gelir ve giderler hakkındaki bilgi ve belgeler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

ek-1: Üniversitemiz Akademik Teşkilat Şeması
ek-2 : Üniversitemiz Yönetim Örgüt Şeması

E-Personel Sayısı ve Statüleri hakkındaki bilgiler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

F-Verilen hizmetlere ilişkin bilgiler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

G-Karar Alma, Hizmet Sunma ve Politika Oluşturma Yöntemleri Rektör, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu Tarafından belirlenmektedir.Bunlara ilişkin bilgiler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

H-Kamuoyunu etkileyen kararlar ve gerekçeleri, politikalar, bunlar hakkında idare tarafından yapılan değerlendirmeler ve bu kararların alınmasına dayanak teşkil eden temel bilgiler ve veriler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

I-Kayıt, dosyalama ve arşiv düzeninin tanıtımına ilişkin bilgiler Bilgi Edinme Birimi'nde bulunmaktadır.

İ-Şikayet ve başvuruların yapılma usulü ve verileceği merci gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu, tüzel kişinin ünvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçesiyle yapılır.Başvuru dilekçesinde, istenilen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı belirtilir. Başvuru dilekçelerinin faks yoluyla yapılması durumunda gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C kimlik numaralarının belirtilmesi zorunludur.

(Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak T.C kimlik numarası belirtmek suretiyle bilgiedinme@erciyes.edu.tr adresine Ek:3 de yer alan form doldurmak suretiyle,
(Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin ünvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte bilgiedinme@erciyes.edu.tr adresine Ek:4 de yer alan form doldurulmak suretiyle, yapılır. Başvurunun Rektörlüğümüze ulaştığı tarih başvuru tarihidir.

J-Başvuruların cevaplandırılması
Üniversitemize yapılan başvurular onbeş işgünü içerisinde cevaplandırılır.Ancak taşradaki birimlerimizle ilgili bilgi istenmesi durumunda otuz işgünü içerisinde başvurular cevaplandırılır.

K-Başvuru ücreti
Bilgiye erişim ücret tarifesi her yıl bütçe kanununda belirlenecek ilkelere göre hesaplanır, başvuru sahibine başvuru tarihinden itibaren Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmeliğin 22. maddesinde belirtilen süreler içerisinde bildirilerek tahsil edilir.