Kanun ve Yönetmelikler Hakkında

Edinme Hakkı Kanunu (24 Ekim 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25269)

Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usüller Hakkına Yönetmelik
 
(Bakanlar Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı : 19.4.2004 - 2004 / 7189 Resmi Gazete : 27 Nisan 2004 - 25445 )